čiukuras

čiukuras
čiùkuras sm. (3b) 1. stogo viršus, šelmuo, kraigas: Žaginys ant čiùkuro, gėveliai ant šelmens stogo uždėti J. Vėjas nuplėšė patį čiùkurą Krkl. Ant čiùkuro taisysim gandralizdį Bsg.pašelmenys, pakraigė: Pridėjo daržinę dobilų iki pat čiùkuro Grz. Per čiùkurą visa siena sušlapo Čk. Balandžiai, sulindę į čiukurą, brūkuodami pešės ir bučiavos Žem. Kregždės pačiame čiukurè namelį prisilipdžiusios Trk. Čiukurè pakabinti lašiniai Krtv. Čiukure peri žvirbliai J.Jabl. ^ Sėdi kaip pelėda čiukure PPr414. 2. namų galo (skliautų) skylė, kurtinys: Stogo gale kiaurymė ties šelmenimi vadinas čiùkuras J. Blezdingos įlenda pro čiùkurą Sr. Nėra kamino, dūmai rūksta pro čiùkurą Plt. [Skliautuose] netoli nuo čiukuro buvo trys langeliai rąste išpjauti S.Dauk. Vėliavą pilies čiukure užkišo S.Dauk. 3. aukštinis, garalaidė: Jau pilna gryčia dūmų, turbūt čiùkuras neatidarytas Antz. 4. Kl kamino galas, pro kurį eina dūmai: Nerūksta iš čiukuro, matyt, namie nėra LzP. 5. duonkepės krosnies skliautas: Šiandien kepė duona, todėl čiùkuras labai karštas Mšk. 6. (neol.) viršūnė: Gerokai pakopę jaučiate, kad užlipote patį kalnagūbrio čiukurą Šlč.prk. kulminacija: Egzaltacija pasiekė savo čiukurą .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • kurtinys — 2 kurtinỹs sm. (3b) 1. kurtumas, apkurtimas: Kai trenkė, kone kur̃tinį gavau į ausis Skr. ^ Jis apsileido kur̃tiniu (apsimetė negirdįs) ir nuėjo savo keliais Sr. Kas gi man buvo ausis užvertęs viečnu kurtiniu, kada tokių nepabūgau perkūnijų? P.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čiukaras — čiùkaras sm. (3b) 1. žr. čiukuras 1: Kregždės peras pačiam čiukarè Slnt. 2. žr. čiukuras 3: Vėjas išdraskė čiùkarą Plt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaišymas — 2 kaĩšymas sm. 1. → 2 kaišyti 4: Išėjo iš mados gryčių žolėm kaĩšymas Slm. 2. tarpukrosnyje sukištos džiovinti malkos: Ugnį kurdama pasiimk medžių iš kaĩšymo Up. 3. čiukuras: Užkišk kaišymą Skdv. ◊ dantų̃ kaĩšymas šaipymasis: Nuo dantų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakraigė — sf. (1) DŽ, pakraĩgė (2) NdŽ 1. vieta po kraigu, pašelmenė, pagūbrė: Kregždė susinešė lizdą pačio[je] pakraigė[je] Vlkv. Kaip jis į pačią pakraigę įsirangė? Alk. Pavasariniai vėjai jau pradėjo švilpti apie pakraiges K.Bor. 2. BŽ609 vieta tarp… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prižėbėti — tr. 1. Antz, Srv, Ssk privalgyti ko smulkaus: Prižėbėsiu cukraus, ir bus gerai Trgn. Prižėbėjau druskos – tai gersiu Km. Pelų prižėbėjo ir ištino LTR(Ds). | refl. tr.: Prisižėbėjo vaikas cukro – nieko nebevalgo Mžš. 2. pritraukti kokių nešvarumų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smilkynė — smilkỹnė sf. (2); I čiukuras …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • viršus — 1 viršùs sm. (4) KBII106, K, FrnW, NdŽ, vir̃šus (2) K, NdŽ, DūnŽ, Trš, Dr; SD1193, N, LL93, L 1. SD398, CII160, R, R97,270,333,359, MŽ, S.Dauk, D.Pošk, M, J.Jabl(Als), Š, K.Būg, Rtr, ŠT43, DŽ, LKAI43, LzŽ viršutinė, aukštutinė dalis; pršn.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čiukurinis — 1 čiukurìnis sm. (2) žr. čiukuras 2: Uždaro keturšlaičio stogo vietą užėmė laužtas keturšlaitis stogas su čiukurais – mažais trikampiais frontonais prie stogo šelmens galų ir pusiau atidengtais skliautais, vadinamas čiukuriniu rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čiukurinis — 2 čiukurìnis, ė adj. (2) aukštas kaip čiukuras: Čiukurinis Razmus su ranka, ant žemei stojęs[i], prigavo čiukurą Plt. Čiukurìnė merga Ggr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čiukurinė — čiukurìnė sf. (2) žr. čiukuras 2: Įtrenkė perkūnija į čiukurìnę ir uždegė jaujį Vvr …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”